Generalforsamling VGC 2019 referat

Generalforsamling i
Viborg Gymnastik-Center (VGC)

 

Tirsdag 26. marts 2019 kl. 19.00
Sted: Sct. Laurentiivej 22a, 8800 Viborg
 

REFERAT
 1. Valg af dirigent

Kjeld Jensen blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamling var lovlig indvarslet i hht vedtægerne med opslag i centret og på VGF’s hjemmeside.
 2. Formandens beretning v/ Preben Jensen

- Hal 3: Byggeriet går efter planen. Der er problemer med kloakering, som ikke må kobles på den eksisterende kloak, da den er overbelastet. Der arbejdes på, at regnvandet kan ledes ud i søen. Dette skal godkendes hos miljønævnet.
- Brandsikkerheden: Der skal opsættes brandvarslingssystemer for at have overnattende gymnaster.
- Vi har fået grønt lys til parkeringspladen med tilskud på ½ million. Byggeriet kører planmæssig, og vi håber hallen er klar, så den kan tages i brug til sommerferien.
Det ser ud til, at budgettet overholdes både på bygninger og inventar. Der har været en vandskade til 160.000 kr. som kommunen har betalt.
Stien langs hallen skal reetableres, så det er muligt at transportere redskaber til opvisningen.
Der skal holdes en form for indvielse når hal 3 står færdig.

- Formandens beretning blev godkendt.
 2. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab v/ Vivi Mousten

Vivi gennemgik det reviderede regnskab.

Regnskabet blev godkendt.
 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer

– Formand Preben Jensen                    afgående – genvalgt
– Niels Philipsen                                  afgående – genvalgt
– Jytte Gehling                                     afgående – genvalgt
 4. Valg af revisor

– Heinrich Christian Bornhøft                afgående – genvalgt
 5. Indkomne forslag

– Der er ingen indkomne forslag.
 6. Eventuelt

– Der er planer om at lukke atriumgården. Men det afhænger af, om der er økonomi til det. Der står 300.000 kr. i tilskud fra kommunen. Der er 100.000 kr. til energiregulering. Ventilationsanlæggene i de gamle haller har ingen genvækst, så det er planen, at der også kommer genvækst i hal 1 og 2.
  

Domainbox ApS

Websiden anvender cookies til at huske dine indstillinger og valg samt til brug for statistik. Klikker du videre, accepterer du vores brug af cookies. Se mere >>