Forældreinvolvering i VGF’s TeamGym-afdeling

At have en velfungerende forening fordrer engagerede forældre, som ikke blot stiller krav, men som også er villige til at støtte foreningen, både med hensyn til praktiske forhold omkring gymnasternes deltagelse, men også moralsk og i forhold til afdelingens og foreningens kultur.

I VGF lægger vi vægt på, at forældre er engagerede i deres børns udvikling og støtter, sådan at de udvikles som selvstændige og socialt engagerede mennesker.

Dette betyder blandt andet, at forældre til gymnaster i TeamGym-afdelingen forventes at:

  • Bakke op om foreningens arbejde, yde praktisk hjælp til overnatninger, opvisninger, konkurrencer mm. og deltage i foreningens/afdelingens arrangementer.
  • Være indstillede på en ligevægtig og respektfuld kommunikation med trænere, bestyrelse og andre forældre.
  • Udtrykke sig loyalt om foreningen og specielt trænerne i foreningen overfor egne børn.
  • Altid tale positivt om holdets øvrige gymnaster foran egne børn.
  • Huske på, at udbyttet af en træning ikke blot måles ud fra det rent gymnastiske, hvorfor spørgsmål om barnet ”har haft en god træning” bør tænkes i et bredere perspektiv.
  • Acceptere, at beslutninger om holdsammensætninger, udtagelse til konkurrencer og konkurrencespring er træner-beslutninger.
  • Kontakte træneren, hvis en beslutning alligevel giver anledning til undren/spørgsmål. Dog anfægtes trænerens dispositioner ikke direkte under træning, til opvisning eller konkurrence, men dialogen tages via kontakt til den pågældende træner dagen efter.
  • Have en åben indstilling og være parate til at indgå i et konstruktivt samarbejde med foreningen, herunder være villig til at se en sag fra flere sider.
  • Acceptere, at eventuelle stridigheder mellem forældre og foreningen forsøges løst imellem de voksne uden direkte involvering af barnet eller øvrige gymnaster.
  • Have læst ”Forventninger til TeamGym-gymnaster i VGF”, samt at bakke op om dette.

Ovenstående retningslinjer anser vi for at være utrolig vigtige, da forældres positive attitude overfor foreningen og de øvrige gymnaster og forældre på holdene, samt forældrenes engagement i afdelingens/foreningens arrangementer, giver barnet den tryghed og tillid til foreningen, som er en væsentlig forudsætning for gymnastens udvikling.


 

Domainbox ApS

Websiden anvender cookies til at huske dine indstillinger og valg samt til brug for statistik. Klikker du videre, accepterer du vores brug af cookies. Se mere >>