Generalforsamling i Viborg Gymnastik-Center (VGC)
 

Mandag 27. marts 2023 kl. 19.00
Sted: Sct. Laurentiivej 22a, 8800 Viborg
 

DAGSORDEN
 1. Valg af dirigent

-

 2. Formandens beretning v/ Preben Jensen

-

 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab v/

-

 4. Valg af formand

– Formand Preben Jensen (afgående).

 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

– Jytte Gehling (afgående).


– Niels Philipson (afgående).

 6. Valg af revisor

– Revisionsfirmaet Ib-Rohde.
 7. Indkomne forslag


 8. Eventuelt