Forventninger til TeamGym-gymnaster i Viborg Gymnastik-Forening

Det grundlæggende fundament for at dyrke TeamGym i VGF er at være motiveret og have ambitioner for at udvikle sig selv bedst muligt både gymnastisk og personligt.

TeamGym er en konkurrenceidræt
I TeamGym konkurreres regionalt og nationalt som foreningshold, og vi har målet om at opnå de bedst mulige resultater.

Derfor udtages gymnasterne til alle vores TeamGym-hold, også aspirantholdene. Udvælgelsen af gymnasterne til sæsonens hold er en proces, som foregår fra afslutningen af den forgangne sæson og hen over sommeren. Holdfordelingen vil typisk blive meldt ud i august/september. For nogle aldersgruppers vedkommende kan der udvælges en trup, som dækker over flere hold. Den trup vil senere deles i hold.

Udtagelse af gymnasterne sker på baggrund af en vurdering af den enkelte gymnasts potentiale samt udvikling og præstationer i den forgangne sæson både gymnastisk og socialt set. Nye gymnaster bliver vurderet i forhold til prøvetræninger hen over sommeren og ved sæsonstart.

Det er vigtigt at understrege, at gymnasten også vurderes i forhold til de øvrige gymnaster i rækken. Det er derfor ikke på forhånd givet, at en udtaget gymnast i den nye sæson forbliver på samme hold eller rykker op på et højere hold. Gymnastgrundlaget og udvikling kan medføre, at det kan forekomme, at en gymnast rykkes til et lavere rangerende hold. Det er udelukkende en træner-beslutning, hvem der udtages til de enkelte hold.

Hvis det viser sig, at en udtaget gymnast alligevel ikke har det forventede potentiale eller krævede mentalitet og træningsmoral, så forbeholder vi os også retten til, at henvise den pågældende gymnast til gymnastik på et andet hold, som er mere passende.

På alle hold optimeres bestræbelserne på at opnå de bedste resultater, selvfølgelig under hensyntagen til det pågældende holds aldersgruppe og placering i konkurrencen. Trænere kan derfor f.eks. vælge at have reserver i trupperne eller at stille op i konkurrence med færre antal gymnaster end 12. Det er derfor vigtigt at understrege, at udtagelse til et  hold ikke automatisk giver adgang til deltagelse i konkurrencerne. Det er udelukkende en træner-beslutning, hvem der udtages til de enkelte konkurrencer.

Vi bestræber os på at give feedback til forældre og gymnaster gennem sæsonen, evt. ved samtaler eller mails.

Fremmøde og afbud

 • På VGF’s TeamGym-hold er der mødepligt. Det forventes, at træninger mm. bliver højt prioriteret af såvel gymnasten som forældrene.
 • Ferier skal planlægges under hensyntagen til konkurrencesæsonen.
 • Planlagte afbud bedes af hensyn til træningsplanlægning ske senest to uger i forvejen.
 • Afbud skal ved sygdom ske senest 2 timer før træning.
 • Der skal altid meldes afbud til en holdansvarlig træner.


Før og efter træning

 • Gymnasten skal møde klar til træning - dvs. man skal have spist og drukket hjemmefra, så energidepoterne er fyldt op.
 • Man skal være omklædt og klar ved træningsstart – toiletbesøg er klaret, og drikkedunken er fyldt op med vand.
 • Man hjælper ligeligt til med redskaber før, under og efter træning. Dette betyder især, at man ikke begynder at springe på banerne, førend alle redskaber er lagt ud.


Træningsmoral og engagement

 • Der deltages fuldt ud i opvarmningen.
 • Under opvarmning, grundtræning og styrketræning er der ro, og indsatsen er fokuseret.
 • Der skal altid være koncentration og fokus på egne præstationer under hele træningsforløbet.
 • Moderat og ikke-forstyrrende snak er tilladt under springtræning i grupperne.


Respektfuld optræden

 • Trænerne er vejledere og er der for at hjælpe gymnasten til et bedre resultat. Hjælp og instruktioner gives konstruktivt, så gymnasten kan udvikle sig i en positiv retning.
 • Gymnasten skal kunne modtage en besked - dvs. gymnasten skal kunne forstå, at man skal tie stille og lytte, når træneren giver instrukser.
 • Trænernes anvisninger følges, uanset hvilken træner der underviser. Lad være med at stille kritiske spørgsmål til trænernes anvisninger, og undlad at modtage en besked/instruktion med et modspørgsmål. Det medvirker kun til dårlig stemning.


”Holdspiller”

 • Gymnasten skal opfatte sig selv som en del af et hold og sørge for altid at yde sit for holdet.
 • Træningen bliver bedre, hvis man går foran og viser de andre vejen. Jo stærkere hver enkel holddeltager er, desto stærkere er holdet.
 • Gymnasterne skal indbyrdes rose hinanden, når der f.eks. udføres nye eller gode spring, eller bakke hinanden op, når det går mindre godt. Det bidrager til en god stemning i træningssalen.
 • TeamGym er en holdsport, og det forventes, at man er en rar og omgængelig holdkammerat, der respekterer alle andre gymnaster på holdet og i foreningen.


Medansvar egen udvikling

 • Gymnasten skal være motiveret til at blive bedre med alt, hvad det indebærer.
 • Gymnastisk udvikling forudsætter en god portion mod. Selvom et nyt spring kan virke uoverskueligt og lidt utrygt, er gymnasten nødt til at overvinde frygten og prøve.
  Trænerne beder ingen om at lave noget, de ikke har forudsætningerne for.
 • Man gør sit bedste for at udføre kvalificerede forsøg.
  Hvis ikke tilløbet passer, så er der et minimum for, hvad der skal udføres f.eks. lukket/strakt salto.
  Gennemløb er ikke acceptable. Dette hænger tæt sammen med koncentration forud for springet.
 • Hjemmetræning er en nødvendighed, og øvelser og indsatsområder aftales med trænergruppen.


Særligt vedrørende konkurrencer

 • Afbud til konkurrencer, som ikke skyldes sygdom eller andet pludseligt opstået, skal meddeles trænerne i løbet af efteråret.
 • Hvilke gymnaster, der er på hold til konkurrencerne vil blive meldt ud, når trænerne har besluttet sig for den endelige sammensætning.
  Der kan ikke sættes frist på, hvornår det meldes ud, idet sammensætningen afhænger af mange omstændigheder.
  Det er i den forbindelse vigtigt, at gymnasterne forberedes på dette hjemmefra, så det bliver en selvfølge, at det er sådan i TeamGym. Derved undgår vi, at gymnasterne bliver stressede af sene udmeldinger.
 • Alle gymnaster på holdet tager med til holdkonkurrencerne, også reserverne. Teamgym er en holdsport, og ALLE er en del af holdet, om de er med i konkurrence eller ej.
 • Det bestræbes så vidt muligt, at gymnasterne i samme række rejser samlet til holdkonkurrencerne, enten ved aftalt fælles kørsel eller bus/tog. Hvis der arrangeres fælles transport, forventes det, at alle deltager.
 • Såfremt der skal overnattes til en konkurrence, forventes det, at alle gymnaster på holdet overnatter.
 

Domainbox ApS

Websiden anvender cookies til at huske dine indstillinger og valg samt til brug for statistik. Klikker du videre, accepterer du vores brug af cookies. Se mere >>