VGF's bestyrelse 2023
 

Preben Jensen, preben@vgf.dk
Erik Menveds Vej 40, 8800 Viborg
Tlf. 40 17 18 19
Bestyrelsesposter: Formand  – Sponsorer

Diana Sara Engelbrecht, kasserer@vgf.dk
Tlf. 42 20 32 82
Bestyrelsespost: Kasserer og sekretær

Nicolaj Krog, nicolajwkpedersen@gmail.com
Tlf. 
Bestyrelsesposter: Breddeudvalg – Ungdom

Anette K. Jørgensen, anjuma3@live.dk
Tlf. 23 61 40 75
Bestyrelsesposter: Breddeudvalg – Børnehold

Åben plads
Bestyrelsesposter: Breddeudvalg – Voksen, Motion og Fitness

Nikolas Rasmussen, nikolas_r@hotmail.com
Tlf. 30 25 04 42
Bestyrelsespost: Kvindelig Idræts Gymnastik

Nikolai Terp, nikolai_terp@hotmail.com
Tlf. 25 21 98 42
Bestyrelsespost: TeamGym

Dennis Holm, denniskholm@gmail.com
Tlf. 26 13 00 57
Bestyrelsespost: Tumbling