Forældresamarbejde i Viborg Gymnastik-Forening
 

En velfungerende forening fordrer engagerede forældre, som både stiller krav og er villige til at støtte foreningen. Støtten gælder både praktiske forhold omkring gymnasternes træning og deltagelse i konkurrencer, og også støtte i forhold til foreningens kultur.

I VGF lægger vi vægt på, at forældrene er engagerede i deres børns udvikling og støtter denne, så de udvikles som selvstændige og socialt engagerede mennesker.

Dette betyder blandt andet, at forældre til gymnaster i VGF´s konkurrencafdeling forventes at:

 1. Være indstillede på en ligeværdig og respektfuld kommunikation med trænere, bestyrelse og andre forældre.
 2. Kontakte træneren som den første så snart en beslutning giver anledning til undren/spørgsmål. Dog anfægtes trænerens dispositioner ikke direkte under træning, til opvisning eller konkurrence, men dialogen tages med den pågældende træner på et senere tidspunkt.   
 3. Acceptere at evt. uenigheder mellem forældre og trænere forsøges løst imellem de voksne evt. i samarbejde med udvalgsformanden, uden direkte involvering af barnet.
 4. Have en åben indstilling og være parate til at samarbejde konstruktivt med trænerne, herunder at være villig til at se en sag fra flere sider.
 5. Støtte og deltage i holdets arrangementer, samt bakke op om øvrige arrangementer i foreningen.
 6. Udtrykke sig loyalt om foreningen og trænerne i foreningen overfor egne børn.
 7. Altid tale positivt om holdets øvrige gymnaster overfor egne børn.
 8. Huske på at udbyttet af en træning ikke blot måles på det rent gymnastiske, men også på den personlige og sociale udvikling, hvorfor spørgsmål om barnet ”har haft en god træning” bør tænkes i et bredere perspektiv.

Ovenstående retningslinjer anser vi for at være vigtige, da forældrenes positive attitude over for foreningen og de øvrige gymnaster og forældre på holdene, giver gymnasten den tryghed og tillid, som er en væsentlig forudsætning for gymnastens trivsel og udvikling.


Guide i forbindelse med udtagelse til konkurrencer og opvisninger

 1. Afbud til konkurrence skal ske hurtigst muligt og senest 6 uger før konkurrencen.
 2. Afbud til træningen op til en konkurrence kan have indflydelse på om gymnasten bliver udtaget til holdet. Det er udelukkende trænerens vurdering af den enkelte gymnast der afgør dette.
 3. Holdene udtages i starten af sæsonen – og herefter udtages gymnasterne til den enkelte konkurrence, efter en individuel vurdering. Udtagelsen meldes ud til gymnasterne så hurtigt som muligt.
 4. Efter udtagelsen til den enkelte konkurrence orienteres forældrene om resultatet, hvor det aftales hvem der giver besked til gymnasten. De ældre gymnaster informeres først personligt og derefter informeres forældrene.
 5. Det tilstræbes at alle gymnaster deltager i holdets konkurrencer og opvisninger.
 6. Reservegymnaster træner med i mest muligt omfang. De skal også kunne øvelserne så de kan træde til hvis det bliver nødvendigt.


Forældres tilstedeværelse i hallen ved den daglige træning

Generelt ønskes ingen forældre i hallen under træningen da det virker forstyrrende på mange gymnaster. Der kan dog laves aftaler med de enkelte trænere. Hvis forældrene er i hallen forventes det, at de ikke blander sig i træningen og at de bliver nede i enden af hallen.
 

Diverse information

Økonomi: Udover kontingent er der udgifter til licens, dragter, rejser, stævner, konkurrencegebyrer, weekendophold - ca. 2.000 kr.

På nogle hold kan det være en stor hjælp for trænerne hvis nogle forældre vil deltage i et udvalg, som kan hjælpe med administration af holdtilmelding, køb af dragter, aftaler med sponsorer, o.s.v.

Med ønsker om et godt og konstruktivt samarbejde
 

Træner
Udvalgsformand
Bestyrelsesformand