Generalforsamling i Viborg Gymnastik-Forening (VGF)
 

Mandag 11. marts 2024 kl. 19.00
Sted: VGF-centret, Sct. Laurentiivej 22a, 8800 Viborg (i opholdsstuen)

Tilmelding senest den 7. marts 2024 på mail til anjavgf@gmail.com .
Indkommende forslag til dagsordenen sendes senest den 4. marts 2024 på mail til preben@preje.dk .
 

DAGSORDEN
 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning v/ Preben Jensen

 


3. Udvalgenes beretning

– BørneGym afd. (Anette Jørgensen)

– Ungdoms afd. (Nicolaj Krog)

– Tumbling afd. (Dennis Holm)

– IdrætsGym afd. (Nikolas Rasmussen)

– TeamGym afd. (Nikolai Terp)

– Voksen, Motion og Fitness afd. (Preben Jensen)

 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab v/ Kasserer Diana Sara Engelbrecht

 5. Indkomne forslag

 6. Valg til bestyrelsen samt suppleanter til denne og diverse poster

– Formand, Preben Jensen (afgående)

– Nikolas Rasmussen (ikke afgående)                    

– Dennis Holm (afgående – modtager ikke genvalg)

– Nicolaj Krog (ikke afgående)                    

– Anette Jørgensen (ikke afgående)

– Nikolai Terp (ikke afgående)

 

– 1. suppleant, Lotte Jacobsen (afgående – modtager ikke genvalg)

– 2. suppleant, Maria Nøhr (afgående)

– Revisor, Per Gertsen (afgående)

– Revisorsuppleant, Keld Jensen (afgående)

– Fanebærer kvindelig, Gitte Krog (afgående)

– Fanebærer mandlig, Jacob Klausen (afgående)

– Arkivar, Hanne Poulsen (afgående)

– Materialeforvalter, Peter Trankjær (afgående)


Alle medlemmer over 15 år er stemmeberettigede.

 7. Eventuelt

– Præsentation af VGF-Fonden