Generalforsamling i Viborg Gymnastik-Center (VGC)
 

Mandag 11. marts 2024 kl. 18.00
Sted: Sct. Laurentiivej 22a, 8800 Viborg

DAGSORDEN
 1. Valg af dirigent

-

 2. Formandens beretning v/ Preben Jensen

-

 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab v/

-

 4. Valg af formand

– Formand Preben Jensen (afgående).

 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

– Keld Jensen (afgående).


– Morten Erfurt (afgående).

 6. Valg af revisor

– Revisionsfirmaet Ib-Rohde (afgående).
 7. Indkomne forslag


 8. Eventuelt